INDGRIBENDE INDSATSER

Ved indgribende indsatser ses ofte en nødvendig akut handling, og en situation med en særlig grad af kompleksitet, som kræver en fagspecifik tilgang og viden i den enkelte sag. Det ses hyppigst at være svært udsatte, særligt truede, bandekriminelle med emotionelle, psykiske, kulturelle, dysfunktionelle udfordringer og særlige sårbare personer, som indsatsen omhandler. En indgribende indsats kræver en hurtig effektuering af opgaven, hvilket stiller høje krav til de fagpersoner, som skal udføre indsatsen og den specialfaglige viden og erfaring dette kræver, da der skal tænkes og handles hurtigt i hensynet til den/de enkelte personer indsatsen omhandler.

 

En indgribende indsats ses også ved mistanke eller bekymring, om en eventuel begyndende radikaliseringsproces, mistanke om ekstremistiske handlinger og ytring af ekstremistiske holdninger og idelogier.

 

Vi bestræber os på at agere på et professionelt og medmenneskeligt plan, når der er tale om indgribende indsatser. Vores fornemmeste opgave i sådanne situationer er, at yde den bedst mulig støtte til den implicerede person, så den enkelte kommer gennem dette forløb på en human og omsorgsfuld vis, således at der bliver etableret et håb og en tro på fremtiden.

 

Vi har gennem vores erfaring, viden og fagspecifikke uddannelser en bred vifte af ekspertise, som vi anvender på mest hensigtsmæssig vis i den enkelte indgribende indsats.

FOKUSOMRÅDER

Vi tager afsæt i empowerment og den relationelle, narrative, systemiske, kognitive og miljøterapeutiske tilgang med fokus på den enkelte borgers behov for støtte, vejledning, rådgivning og behandling.

Vi har konkret og dokumentarbart arbejdet med radikaliserede, marginaliserede og kriminaliserede unge af dansk og anden etnisk baggrund, som også har udvist ekstreme holdninger og til tider sympati for ekstremistisk adfærd.

 

Vi arbejder opsøgende, tryghedsskabende, tillidsvækkende med udgangspunkt i de forskellige indsatsområder, som er skitseret for den enkelte borger i samarbejde med den visiterende instans. Dette er oftest kriminalitet, misbrug, bolig, økonomi, psykiske lidelser, radikalisering og primært for alle borgerne, er en tilknytning til uhensigtsmæssige grupperinger og med ekstremistiske holdninger.