METODER OG TILGANGE

Hos LEMANN+BRUN tager vi afsæt i empowerment og den relationelle, narrative, systemiske, kognitive og miljøterapeutiske tilgang med fokus på den enkelte borgers behov for støtte, vejledning, rådgivning og behandling.

Vi har konkret og dokumentarbart arbejdet med radikaliserede, marginaliserede og kriminaliserede unge af dansk og anden etnisk baggrund, som ogsåhar udvist ekstreme holdninger og til tider sympati for ekstremistisk adfærd.

 

Vi har rum til at italesætte ensomhed, rabiate holdninger, religiøs uenighed, som kan rummes uden fordømmelse, men med et relevant fagligt modspil, som giver den unge en interpersonel  modning i form nedsat risiko for rekrutting til nye uhensigtsmæssige miljøer, hvilket er i kraft af den relation og miljø vi gennem tid har formået at skabe for den målgruppe af unge.

 

93% af borgerne hos Lehmann- Brun har muslimsk baggrund, så vores erfaringsgrundlag er stort med, at agere i et felt med den marginaliserede muslimske subkultur ud fra det danske samfunds normer, krav og forventninger.

Fra start har vi fokus på oparbejdelse af kontakt og tillid, hvor borgerne primært har erfaret, at vi ikke er ’farlige’, men at vi besidder et oprigtigt ønske, om at tilbyde hjælp og støtte, samt har en profession, menneskelig ballast og faglighed der gør at vi kan håndtere denne målgruppe af borgere – hvilende i princippet om at møde dem der, hvor de er i deres liv og derigennem få dannet en brugbar relation. Denne tilgang har over tid gjort at vi kan udfordre, inspirere og afdække vores unges ønsker og håb for en prosocial fremtid.

 

Vi arbejder primært relationelt ud fra en forståelse for en nødvendig ændring af netværk, adfærd, værdier, generelle negative holdninger til samfundet, samt anerkendelsen af personligt ansvar, som afgørende for en frigørelse fra offer rollen og negative tilhørsforhold. Endvidere har Lehmann-Brun gennem de foregående 8 år fået oparbejdet en knowhow og ’street credibility’, som gør at målgruppen af bandekriminelle borgere på gadeplan er bekendt med Lehmann-Brun tilbud og mange er selvopsøgende i forhold til forløb.

 

Lehmann-Bruns resultater bygger på en specialiseret faglig indsats, med hovedfokus på vedholdende relations arbejde, fastholdelse af en struktureret og forudsigelig hverdag med afsæt i en helhedsorienteret indsats, som kan rumme og agere hensigtsmæssigt i forhold til den målgruppe af bandekriminelle unge, som er i forløb i Lehmann-Brun.