OM LEHMANN+BRUN

Firmaet blev grundlagt i 2004 af Peter Lehmann Lyder Brun.

Lehmann+Brun rådgiver, vejleder og løser konsulentopgaver indenfor bandekriminalitet i samarbejde med politi, kommuner, kriminalforsorgen og boligforeninger.

 

Lehmann+Brun tilbyder rådgivning i enkelt- og gruppesager, hvor der er bekymring for radikalisering og ekstremisme. Formålet er at give sparring og ekspertise for derved at sikre, at sagerne behandles systematisk med anvendelse af virksomme metoder og støtteforanstaltninger til gavn for den enkelte unge. Det kan for eksempel være mentorordninger, øget forældreengagement gennem etablering af forældrenetværk samt inddragelse af civilsamfundet i forebyggelsesarbejdet.

Der tilbydes ligeledes vejledning og rådgivning i romaproblematikker for folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, jobkonsulenter, politi, SSP-medarbejdere, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, kriminalforsorgen, frivillige, embedsmænd, kommuner og politikere.

Udvikling af CSR strategi og bæredygtige løsninger for virksomheder samt offentlige og private organisationer.

FOKUSOMRÅDER

  • Rådgivning i konkrete sager, hvor en indsats kan forebygge kriminalitet eller bringe den unge ud af kriminalitet.
  • Rådgivning, vejledning og medvirken til forebyggelse, bekæmpelse af bandekriminalitet og exitplans udarbejdelse.
  • Rådgivning om indsatser, der skal forebygge kriminalitet blandt børn og unge generelt.
  • Vejledning til kommuner om udarbejdelse af handlingsplan for sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet.
  • Mentorforløb med fokus på holdningsbearbejdning, træning i sociale kompetencer og motivation til forandring.
  • Udslusningsforløb og efterværn for at forebygge tilbagefald.

FAGPROFILER

Peter Brun

Peter startede Lehmann+Brun i 2004, efter et mangeårigt og aktivt erhvervsliv indenfor den finansielle sektor.

Peter anvender sin mangeårige erfaring fra erhvervslivet og sit netværk i sin daglige praksis, hvilket giver progression for målgruppen af borgere i Lehmann+Brun, og dermed en udvikling af et prosocialt netværk.

Peter er også fungerende exit-koordinator og uddannet kriminolog.

Peter har altid haft et stort hjerte for udsatte borgere i samfundet, samt en naturlig nysgerrighed på romakulturen og rocker/bande grupperingerne.

Peters arbejde med målgruppen i Lehmann+Brun er kendetegnet af en unik evne til, at se ind bagved ’bandefiltret’, andre etniske kulturer og via MI (motiverende interview) formår han, at fastholde en kontinuerlig relation, som gør det muligt at rykke disse unge mænd i en hensigtsmæssig retning, og derigennem opnår en mere samfundstilpasset filtrering.

Læs mere

Louise Dalsgaard

Louise har mange års erfaring fra den socialfaglige verden, med et primært fokus på beskæftigelsesområdet og de marginaliserede borgere, hvor Louise anvender sin specialpædagogiske viden, tilgang og faglighed i det relationelle arbejde med målgruppen af borgere hos Lehmann+Brun

Louise er sagsbehandler, socialpædagog, exit-koordinator og er uddannet kriminolog.

Louise har en længerevarende specialiseret og tværfaglig viden, om de særligt udsatte i grupperingerne og det kulturelle parallelsamfund, som flere af dem lever i. Louise af optaget af de samfundsmæssige diskurser og paradigmer, som oftest er den største udfordring for den målgruppe der varetages i Lehmann+Brun regi.

– Louise varetager ydermere en specialfunktion med en ekstern samarbejdspartner, hvor hun er ansat på kommunen deltid til varetagelse af kontakten til de særligt udfordrende bandemedlemmer, hvilket hun formår på bedste vis via fokus på beskæftigelsesindsatsen for de kriminalitets truede og kriminelle.

 

Læs mere