NY FREMTID

Et specialsyet projekt målrettet unge radikaliserede, som lever på kanten af samfundet.

 

Vi vægter den positive inklusion i alle livets forhold, og vores metoder i arbejdet med målgruppen er dokumenterede og afprøvede og adskiller sig fra de flestes.

 

Lehmann+Brun har gennem de sidste år haft stor succes med at tilbyde en sådan målrettet indsats til borgere, som står langt uden for det etablerede samfund, og ikke mindst uddannelses- og arbejdsmarkedet. Borgere, som ingen andre tilbud har kunnet rumme.

 

Årsagsforklaringerne til at borgerne har dette ekstraordinære behov for støtte og opbakning kan være mange, men overordnet set er der tale om unge, som ikke føler sig som en del af det danske samfund, og de har et lavt uddannelsesniveau samt ingen eller meget ringe arbejdsmarkedserfaring.

 

Målet er derfor at bringe de unge fra deres parallelsamfund ind i det etablerede samfund med særligt sigte på uddannelse og beskæftigelse.

Målene med indsatsen er:

At styrke den sociale indsats, så de unges samlede situation forbedres

At motivere de unge til exit fra miljøet i samarbejde med kommune, politi og øvrige relevante interessenter

At de unge hurtigst muligt tilknyttes uddannelses- eller arbejdsmarked

At de unge følges tæt op på, og deltager i motiverende og afklarende samtaler

Det er Lehmann+Bruns erfaring, at den massive indsats samt vores metoder er med til at sikre, at borgeren på sigt tager ejerskab for sin personlige udvikling, sin fremtid og sin generelle adfærd. Der er i alle indsatsområder fokus på den positive motivation, medejerskab og den nære relation.

 

Vi anvender positive rollemodeller, som viser borgeren vejen til et godt og attraktivt liv.

 

Der gøres stor brug af vores virksomhedsnetværk, som anvendes både i forhold til praktik, uddannelse og beskæftigelse. På denne måde lærer borgeren, at et job kan være et positivt alternativ til deres nuværende liv, og at et liv på arbejdsmarkedet, også for dem, er opnåeligt.

 

Den samlede indsats gør, at borgerens tro på egne evner og egne muligheder i samfundet styrkes. De trænes til at blive selvforvaltende. De oplever at blive en mere integreret del samfundet, føler sig accepteret og mødt, og derfor ønsker de på sigt at lægge afstand til kriminalitet og livet i grupperingen.

MÅLGRUPPEN

Målgruppen for kendetegnes ved at være en del af en radikaliseret ungdomsgruppering. Det vil sige, at de har følgende karakteristika;

  • Har en utryghedsskabende adfærd i nærmiljøet
  • Er vokset op i samme udsatte miljø og har kendt hinanden siden den tidlige barndom
  • Har en forventning om, at der er høj loyalitet og man ”stiller op” for hinanden
  • En uformel organisering i grupperingen
  • Står uden for samfundet og har en stor vrede mod offentlige myndigheder
  • En eller flere domme bag sig. Primært våben, trusler, vold og afpresning.

TILLID OG KONSEKVENS

I ethvert arbejde med mennesker, er tilliden det vigtigste fundament.

Vi går ind som positive rollemodeller og påtager os en ”forældrerolle” for den unge og er guidende i ethvert af livets forhold.

I en forældrerolle står tillid og konsekvens tæt op af hinanden, og vi er tydelige i vores kommunikation og budskaber til den unge. ”For at modtage, må du yde”.

Vi er nærværende og tilgængelige 24/7 og det giver den unge en stærk tillid til os, og derfor er det muligt for os, at arbejde målrettet med dem.

ARBEJDE OG UDDANNELSE

Arbejdsgiverne og virksomhederne er vores største samarbejdspartnere, og vi har et stort og fagligt bredt virksomhedsnetværk i både Stor København, Nordsjælland samt store dele af Jylland.

Vores erfaring viser os, at skal et ungt menneske rykkes fra et radikaliseret miljø og skal inklusionen i samfundet lykkes, er det vigtigt at man sætter noget betydningsfuldt i stedet for. Her er arbejdsmarkedet af største vigtighed, for med det rette match, vil den unge her finde et fællesskab og en meningsfuldhed, – parallelsamfundet skiftes ud med det etablerede samfund og kriminelle penge skiftes ud med reelt tjente penge. Når det rette match på arbejdsmarkedet er fundet, bliver den unge automatisk motiveret for uddannelse indenfor området.

Projektet er baseret på Empowerment-teorier, og troen på at alle mennesker ønsker at bidrage positivt til et fællesskab. Ligeledes er den nære og autentiske relation nøgleordet i vores arbejde.