BANDEEXIT

Når et registreret bandemedlem ønsker, at trække sig fra grupperingen er det oftest udfordrende.

Fællesskabet og det kriminelle ”mindset” er det som har fyldt i den enkelte gennem mange år, og derfor ses der et tab af identitet, samt en følelse af tomhed og vakuum. Dette kan være en kronisk følelse gennem længere tid.

 

En exit foregår oftest i tæt samarbejde med politiet, samt den kommune hvor borgeren hører til. Politiet varetager selve exitscreeningen, hvor vores primære opgave er processen inden beslutningen om en exit tages, samt den tætte kontakt under screeningen.

Efterfølgende faciliterer vi den koordinerende og relationelle kontakt, samt er behjælpelige med at få en hverdag til at fungere.

 

En bandeexit en lang proces, hvor borgeren over tid modnes i forhold til beslutningen og vi bruger meget tid på at tale om, hvad der er af muligheder for fremtiden, når denne forlader grupperingen. Der kan effektueres en decideret geografisk relokalisering, da trusselsbilledet mod den enkelte som forlader grupperingen kan være forhøjet.

 

En relokalisering kan forekomme kommunalt, regionalt, nationalt og i nogle tilfælde internationalt, hvilket stiller høje krav til koordinerende indsats.

EXITPROGRAMMET INDEHOLDER TYPISK FØLGENDE:

  • Kontaktpersoner, som kan være repræsentant for kommune, politi og borger.
  • Bopæl. Hvor skal borgeren bo, hvad er hensigtsmæssigt?
  • Beskæftigelse. Skal borgeren i uddannelse eller job?
  • Skal der indgås afdragsordninger med det offentlige?
  • Er der uafsonede domme eller sager, som skal for retten?
  • Hvordan kan borgeren fjerne sig fra det kriminelle miljø?
  • Vil borgeren være i fare eller kan vi forvente, at miljøet slipper ham?
  • Skal borgeren betale for at forlade miljøet?
  • Øvrige tiltag.

VORES ERFARINGER

Vi får oftest succes, når borgeren har oplevet et positivt alternativ til miljøet via job og uddannelse. Når de oplever at være en mere integreret del af det etablerede samfund, og de føler sig mødt og velkomne af kolleger på en arbejdsplads og medstuderende og lærere på uddannelsesinstitutioner.

 

Ligeledes er samarbejdet mellem kommune og politi en meget vigtig faktor, da det oftest fordrer, at samarbejdsparterne handler hurtigt i disse situationer og arbejder fra det samme udgangspunkt og mod det samme mål. Når en borger er blevet motiveret for exit, skal der i samarbejde med kommune og politi laves en skriftlig plan for forløbet.

 

En exitaftale er naturligvis præget af den enkelte person og dennes livssituation, og derfor kan planerne være meget forskellige.

 

Skulle borgeren ønske at forlade Sjælland, har Lehmann+Brun et solidt netværk i resten af landet, og der vil blive etableret job, uddannelse og bolig, uanset hvor borgeren i samarbejde med politiet ønsker at slå sig ned