HJÆLP TIL BANDEEXIT

HOS OS ER INDIVIDET I FOKUS

LEHMANN + BRUN

Lehmann+Brun rådgiver, vejleder og løser konsulentopgaver indenfor bandekriminalitet i samarbejde med politi, kommuner, kriminalforsorgen, boligforeninger.

 

Lehmann+Brun tilbyder rådgivning i enkelt- og gruppesager, hvor der er bekymring for radikalisering og ekstremisme. Formålet er at give sparring og ekspertise for derved at sikre, at sagerne behandles systematisk med anvendelse af virksomme metoder og støtteforanstaltninger til gavn for den enkelte unge. Det kan for eksempel være mentorordninger, øget forældre engagement gennem etablering af forældrenetværk samt inddragelse af civilsamfundet i forebyggelsesarbejdet.

Vejledning og rådgivning i ROMA problematikker for folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, jobkonsulenter, politi, SSP-medarbejdere, integrationskonsulenter, forskere, boligforeninger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, kriminalforsorgen, frivillige, embedsmænd, kommuner og politikere.

VORES EXITPROGRAMMER

Et Positivt Alternativ

Vi arbejder primært relationelt ud fra en forståelse for en nødvendig ændring af netværk, adfærd, værdier, generelle negative holdninger til samfundet, samt anerkendelsen af personligt ansvar, som afgørende for en frigørelse fra offer rollen og negative tilhørsforhold. Endvidere har Lehmann-Brun gennem de foregående 8 år fået oparbejdet en knowhow og ’street credibility’, som gør at målgruppen af bandekriminelle borgere på gadeplan er bekendt med Lehmann-Brun tilbud og mange er selvopsøgende i forhold til forløb.

01

Kontakt og Tillid

Fra start har vi fokus på oparbejdelse af kontakt og tillid, hvor borgerne primært har erfaret, at vi ikke er ’farlige’, men at vi besidder et oprigtigt ønske, om at tilbyde hjælp og støtte.

02

Miljø

Vi arbejder primært ud fra en forståelse for en nødvendig ændring af netværk, adfærd, værdier, generelle negative holdninger til samfundet, samt anerkendelsen af personligt ansvar.

03

Ny Hverdag

Vores resultater bygger på en faglig indsats, med hovedfokus på vedholdende relations arbejde, fastholdelse af en struktureret og forudsigelig hverdag med afsæt i en helhedsorienteret indsats.

UDTALELSER

Fra vores samarbejdspartnere